De zelfredzaamheidmatrix

Wij houden bij welke resultaten onze begeleiding voor jou oplevert. De zelfredzaamheidmatrix is daar eentje van. Er zijn twee mogelijkheden: of het is zo ingesteld dat je alleen kunt meekijken, of de resultaten worden gezamenlijk ingevuld. Dat betekent dan dat zowel jij als de medewerker resultaten kunnen scoren. We adviseren je om de resultaten in overleg met de medewerker in te vullen. Let op: een eenmaal ingevuld resultaat kan niet meer worden gewijzigd.

Wat verstaan we onder zelfredzaamheid

Met zelfredzaamheid wordt bedoeld: in hoeverre kun jij jouw dagelijkse zaken goed doen en regelen? Deze “dagelijkse levensverrichtingen” zijn verdeeld in onderwerpen, die “domeinen” genoemd worden. In de zelfredzaamheidmatrix kun je voor al deze domeinen aangeven hoe zelfredzaam je bent.

Hoe werkt het?

In het filmpje zie je één van de zelfredzaamheidmatrixen die we gemaakt hebben. Het kan best zijn dat degene die jij ziet andere domeinen, scores en omschrijvingen heeft. Maar het werkt allemaal hetzelfde.

De participatieladder

Wij houden bij welke resultaten onze begeleiding voor jou oplevert. De participatieladder is daar eentje van. Er zijn twee mogelijkheden: of het is zo ingesteld dat je alleen kunt meekijken, of de resultaten worden gezamenlijk ingevuld. Dat betekent dan dat zowel jij als de medewerker resultaten kunnen scoren. We adviseren je om de resultaten in overleg met de medewerker in te vullen. Let op: een eenmaal ingevuld resultaat kan niet meer worden gewijzigd.

Wat verstaan we onder participatie

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijk leven. De participatieladder die Kwadraad gebruikt richt zich op werk en maatschappelijke participatie.

Wat is de participatieladder

De participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre je vindt dat je meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden; van geïsoleerd tot betaald werk.

Hoe werkt het?

Doelrealisatie

Wij houden bij welke resultaten onze begeleiding voor jou oplevert. Doelrealisatie is daar eentje van. Er zijn twee mogelijkheden: of het is zo ingesteld dat je alleen kunt meekijken, of de resultaten worden gezamenlijk ingevuld. Dat betekent dan dat zowel jij als de medewerker resultaten kunnen scoren. We adviseren je om de resultaten in overleg met de medewerker in te vullen. Let op: een eenmaal afgerond doel kan niet meer worden gewijzigd.

Doelen

Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken. Het is belangrijk dat de doelen die door jou samen met de medewerker worden gesteld haalbaar, duidelijk en concreet zijn.

Hoe werkt het?

Mijn resultaten

Tijdens jouw hulpverlening kun je in jouw trajectoverzicht een tabblad vinden dat “Resultaten” heet. Daar kunnen jij en je hulpverlener jouw resultaten bijhouden.

Als een resultaat éénmaal is ingevuld zal de balk oranje kleuren.

En na tweemaal wordt-ie groen.

Er zijn verschillende soorten resultaten waarop je kunt scoren. Maar in sommige gevallen zul je bijvoorbeeld de participatieladder niet zien. Dat is afhankelijk van het soort hulp dat je krijgt.

Dit zijn mogelijke resultaatmetingen die je te zien kunt krijgen:

  1. De zelfredzaamheidmatrix
  2. De participatieladder
  3. Doelrealisatie

Tevredenheid

Waar we ons ook op verantwoorden is zogeheten ‘cliënttevredenheid’. Om die regelmatig te meten zul je af en toe een korte vragenlijst te zien krijgen als je jouw traject opent. Dat ziet er ongeveer zo uit:

Je krijgt deze drie vragen op de volgende momenten:

  • 30 dagen na start van het traject
  • Daarna elke 90 dagen

Als je jouw traject niet zo vaak opent, kan het dus gebeuren dat je de vragenlijst een paar keer achter elkaar krijgt.