Mijn resultaten

Tijdens jouw hulpverlening kun je in jouw trajectoverzicht een tabblad vinden dat “Resultaten” heet. Daar kunnen jij en je hulpverlener jouw resultaten bijhouden.

Als een resultaat éénmaal is ingevuld zal de balk oranje kleuren.

En na tweemaal wordt-ie groen.

Er zijn verschillende soorten resultaten waarop je kunt scoren. Maar in sommige gevallen zul je bijvoorbeeld de participatieladder niet zien. Dat is afhankelijk van het soort hulp dat je krijgt.

Dit zijn mogelijke resultaatmetingen die je te zien kunt krijgen:

  1. De zelfredzaamheidmatrix
  2. De participatieladder
  3. Doelrealisatie

Tevredenheid

Waar we ons ook op verantwoorden is zogeheten ‘cliënttevredenheid’. Om die regelmatig te meten zul je af en toe een korte vragenlijst te zien krijgen als je jouw traject opent. Dat ziet er ongeveer zo uit:

Je krijgt deze drie vragen op de volgende momenten:

  • 30 dagen na start van het traject
  • Daarna elke 90 dagen

Als je jouw traject niet zo vaak opent, kan het dus gebeuren dat je de vragenlijst een paar keer achter elkaar krijgt.