Wat is Mijn Kwadraad?

Mijn Kwadraad is jouw online dossier waar je altijd toegang toe hebt. Je kunt er niet alleen in meelezen, maar zelf ook in werken. Maar het heeft nog andere functies die we hieronder uitleggen.

Dossier

In Mijn Kwadraad heb je een dossier. In jouw dossier zitten één of meer trajecten. Dat kun je vergelijken met het ziekenhuis: daar heb je ook één dossier. Elke polikliniek of afdeling waar je terechtkunt zou je als een ’traject’ kunnen beschouwen. Het ziet er zo uit als je twee trajecten tegelijkertijd hebt:

Traject

In het traject werk je samen met je begeleider. Je maakt met je begeleider afspraken over het maken van de gespreksverslagen: wie doet wat? In de verslagen kun je teruglezen hoe jouw begeleiding verloopt. Ook werk je samen aan jouw resultaten.

Communicatie

Mijn Kwadraad is ook een volledig beveiligd digitaal communicatiesysteem. Via jouw dossier kun je met jouw begeleider communiceren via berichten en chat. Maar je kunt ook belangrijke personen uit jouw omgeving uitnodigen om mee te kijken in een stukje van het dossier: het plan. Met dit team kun je groepsberichten uitwisselen.

Verantwoording

In jouw traject houd je met je begeleider bij hoe jouw voortgang is. Dat doe je aan de hand van resultaten. Meestal zul je in elk geval een zogeheten ‘zelfredzaamheidsmatrix’ en ‘doelrealisatie’ bij jouw resultaten vinden. Deze vind je in jouw traject op een apart tabblad.

We moeten aan de subsidiegevers verantwoorden wat we met het geld doen. Daarvoor maken we onder andere gebruik van de resultaten. Natuurlijk gaan niet jouw individuele, persoonlijke resultaten naar de subsidiegever! Alles wordt anoniem gemaakt, en ook als geheel aangeboden. Dat wil zeggen dat we de gemiddelde resultaten van alle cliënten aan de subsidiegever vertellen.